תקנון

השימוש באתר בין אם לדפדוף, ביצוע רכישה, או כל שימוש אחר, הינו בכפוף לתנאי השימוש בתקנון זה. הגלישה באתר מהווה הסכמה לכל התנאים הללו באופן פרטני ולתקנון באופן כללי. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת.

האתר והתקנון כתובים בלשון נקבה מטעמי נוחות אך הם פונים לשני המינים.

על שאלה ו/או צורך בהבהרה ניתן לפנות ישירות לחברה באמצעות טופס צרו קשר או בטלפון למספר 03-6416777.

הגדרות

להלן הגדרות למונחים המופיעים בתקנון:

 1. החברה – חברת ר. לויתן 2009 ח.פ. 514249440.
 2. האתר – אתר האינטרנט המשמש את החברה למכירות ואשר נמצא בכתובת il.sashas-mind.com.
 3. המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 4. כתובת למשלוח – הכתובת שנמסרה דרך האתר או הטלפון כיעד לשליחת הסחורה.
 5. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוחה.
 6. יום ביצוע ההזמנה – היום בו העסקה אושרה על ידי חברת האשראי.
 7. ימי עסקים – ימי חול בין ראשון לחמישי אשר אינם ימי חג, ערבי חג, או ימי חול המועד.
 8. שימוש באתר – כל סוג של שימוש באתר, בין אם למטרת דפדוף, ביצוע רכישה, או כל מטרה אחרת.
 9. לקוח/לקוחה – כל אדם העושה שימוש באתר, בין אם לביצוע הזמנה, דפדוף, או שימוש אחר.

כללי

 1. תקנון זה מסדיר באופן בלעדי את היחסים החוקיים בין החברה ללקוחות בעת שימוש באתר.
 2. האתר משמש למכירת מוצרים, הוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 3. המבצע שימוש באתר מצהיר כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים להוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 4. החברה שומרת את הזכות לבצע שינויים בתקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הצורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 5. מחירים הינם מצויינים לגבי כל המוצרים הנמכרים באתר וכמו כן לגבי אמצעי המשלוח. מחירים אלה נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע״מ על פי הדין.
 6. פעולות מחשב המופיעות ברישומי החברה בלבד יהוו ראיה לנכונותן.
 7. המידע המופיע באתר, בין אם במלל, תמונה, שמע, או אחר, הנו להתרשמות כללית ולהמחשה בלבד.
 8. החברה עושה כמיטב יכולה על מנת לייצג ולתאר את המוצרים באתר בצורה המדוייקת ביותר. יובהר כי יחד עם זאת, ייתכן ויפלו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב, ואין החברה נושאת באחריות כל שהיא הנובעת או קשורה להם.
 9. אין החברה מתחייבת כי כל המוצרים על דגמיהם השונים המופיעים באתר אכן קיימים במלאי.
 10. החברה רשאית לפי שיקולה לעדכן את המחירים הנקובים באתר מעת לעת וללא הצורך בהודעה מוקדמת על כך. במידה והשתנה מחירו של פריט בזמן תהליך הזמנה, המחיר התופס לעניין פריט זה הינו המחיר שצויין בעת השלמת ההזמנה ומסירת פרטי התשלום.
 11. החברה רשאית לקיים באתר מבצעי מכירות, הנחות והטבות בכל זמן שתבחר. כמו כן, רשאית החברה לעצור או לשנות את אלו בכל עת לפי שיקולה, וללא הצורך בהודעה מוקדמת על כך.
 12. תנאי השימוש באתר זה חלים על השימוש בו בכל מכשיר, רשת תקשורת, מדיה, אמצעי קלט או כל תצורה המאפשרת שימוש בו.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם לקוחות שהזינו פרטי התקשרות לאתר, בין אם דפדפו בו, מילאו סל קניות במוצרים, ביצעו רכישה, או נטשו תהליך רכישה בכל אחד משלביו.
 14. בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח-2008, תעשנה פניות שיווקיות ללקוחות אשר הביעו עניין בפניות מסוג זה על ידי הרשמה לשירותי דיוור כגון עלון חדשות. לקוחות אשר הביעו עניין בעבר ואשר אינן מעוניינות עוד יכולות לבקש את הסרתן מרשימות הדיוור בהתאם לללשון החוק. יובהר כי ייתכן והחברה תשתמש במספר רשימות דיוור שונות ונפרדות ובאחריות הלקוחה להסיר עצמה מכל אחת ואחת מרשימות אלו בנפרד. כמו כן, בהתאם לטבעם של מסעות פרסום, אין לחברה יכולת לבצע הסרה מיידית, ועל כן יתכן כי לקוחה שדרשה את הסרתה תמשיך ותקבל פניות שכבר תוכננו והוזנו, במספר הימים הסמוכים לתאריך בקשתה.
 15. חלק מתכונות האתר דורשות הרשמה ויצירת חשבון על מנת לבצע בהן שימוש. יובהר כי יצירת חשבונות הינה מוגבלת לחשבון יחיד עבוד כל לקוחה. כמו כן, שומרת לעצמה החברה את הזכות לסגור חשבונות ללקוחות על פי שיקולה.
 16. השימוש של החברה בכל פרט הנמסר על ידי משתמשי האתר, בין אם בעת ביצוע הזמנה ובין אם בשלב אחר, ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו.
 17. השימוש באתר הוא בכפוף לחוקי מדינת ישראל.
 18. אתר סאשה סטייט אוף מיינד שומר לעצמו את הזכות לבטל מכירה לפני או אחרי סגירתה אם יתברר שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה ו/או במידה והתברר כי המוצר אזל מהמלאי ולא ניתן להשיגו.
  במידה והמוצר אזל, יצרו איתכם קשר ליידע אותכם בזאת ולאפשר לכם בחירה של מוצר חלופי במידה ותירצו.

ביצוע הזמנות מוצרים באתר

 1. הזמנת מוצרים באתר תבוצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר.
 2. הזמנה שהחלה בדפדוף באתר והושלמה באמצעי שונה מטופס ההזמנה שבאתר (כדוגמא הזמנה שפרטיה נמסרו באמצעות הטלפון), יחולו עליה תנאי תקנון זה ויראו בה כהזמנה שבוצעה דרך האתר.
 3. תנאי לביצוע ההזמנה הינו מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה.
 4. החברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי הזמנות בהן נמסרו פרטים לא נכונים ו/או שגויים על ידי הלקוחה. במידה ויחזור דבר משלוח אל החברה בשל פרטים כאלו, תחויב המזמינה בדמי המשלוח עבור כל נסיון משלוח נוסף.
 5. ביצוע הזמנה באתר אינו מחייב יצירת חשבון.
 6. במידה וביצעה לקוחה הזמנה ללא חשבון, ולאחר מכן נוצר מצב בו יועמד לרשות הלקוחה זיכוי לרכישה באתר – שומרת החברה את הזכות ליצור ללקוחה חשבון על מנת להזין את הזיכוי אליו.
 7. הזמנה באתר תיחשב הזמנה שבוצעה בשלימותה אך ורק אם סופק אמצעי תשלום בתוקף, חויב אמצעי זה, ונתקבל אישור עסקה מספק הסליקה של אמצעי התשלום.
 8. פרטי ההזמנה כפי שהוזנו על ידי הלקוחה בטופס ההזמנה, יחדיו עם רישום ההזמנה במחשבי החברה, יהוו ראיה חלוטה וסופית לתקפותה ונכונותה של פעולת ההזמנה.
 9. במידה ולא אושרה עסקה באמצעי תשלום, תוכל הלקוחה לספק אמצעי תשלום חליפי להשלמת ההזמנה.
 10. השלמת הזמנה באתר מותנה בהימצאות הפריטים המוזמנים במלאי החברה במועד הדרוש לאספקת פריטים אלו לפי תנאי ההזמנה. יובהר כי עלולים להווצר מקרים בהם פריט יוצג כפריט הקיים במלאי אך למעשה לא ניתן יהיה לספקו כיוון שיהיה חסר, פגום, או בשל סיבה אחרת.
 11. במידה והוזמן פריט אשר לגביו לא צויין כי אינו במלאי וא/ו הפריט לא הוסר מהאתר לפני ביצוע ההזמנה על ידי הלקוחה, לא תהיה החברה מחויבת במכירת הפריט. כמו כן, לא תישא החברה בשום אחריות כלשהי, ולמזמינה לא תהיה שום טענה כלשהי בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לה או לצד שלישי. החברה תיצור קשר עם המזמינה ותעמיד בפניה את האפשרות להחזר כספי מלא. לשיקולה, עשויה החברה גם להציע אפשרויות נוספות כגון החלפה בפריט אחר בערך זהה, בפריט אחר בערך נמוך בשילוב עם החזר חלקי, או בפריט אחר בערך גבוה בשילוב עם תוספת תשלום.
 12. כתובת היעד למשלוח הפריטים שתימסר על ידי הלקוחה בטופס ההזמנה ותישמר במאגרי המידע של החברה הינה היעד אליו ישלח הפריט. שינוי בכתובת המשלוח אפשרי לאחר ביצוע התשלום באמצעות הטלפון, לאחר שבוצע זיהוי מלא של הלקוחה כבעל ההזמנה ובמידה וההזנה לא נשלחה. יחד עם זאת, אין החברה מתחייבת לתחולתם של שינויים מסוג זה.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנת לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. סיבות אפשריות לסירוב הנכתב להלן כוללות אך אינן מוגבלות ל: מסירת פרטים שגויים במתכוון, שימוש באתר על מנת לבצע עבירה על חוקי מדינת ישראל, שימוש באתר על מנת לפגוע בכל אדם כלשהו לרבות לקוחות החברה, עובדיה, בעליה, ו/או ספקיה, הפרה של התנאי תקנון זה או הסכמים אחרים הנלווים לשימוש באתר, ואי הסדרת עניינים פיננסיים לרבות חובות לחברה.
 14. לאחר מילוי טופס ההזמנה ופרטי התשלום ישלח ללקוחה אישור באמצעות דואר אלקטרוני אשר יהווה ראייה לקליטת ההזמנה בלבד.

ביטולי עסקה, החזרות והחלפות מוצרים

 1. סעיפי חלק זה של התקנון כפופים לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק).
 2. לקוחה שהשלימה הזמנה באתר ואת התשלום בעבורה, ולקוחה זו בלבד, רשאית לבטל את ההזמנה במקרים ובתנאים הבאים:
 3. במידה וההזמנה טרם נשלחה, תקבל הלקוחה זיכוי מלא בגובה המחיר ששילמה, בהפחתת דמי טיפול בסך 5% מהמחיר ששילמה או 100 ש”ח (הנמוך מבינהם).
 4. במידה וההזמנה נשלחה, על הלקוחה להחזיר את המוצרים במצבם ואריזתם המקוריים וללא כל נזק בתוך 14 יום מיום קבלתם על ידה. הוחזרו המוצרים לפי סעיף זה, תקבל הלקוחה זיכוי בגובה המחיר ששילמה בהפחתת דמי טיפול בסך 5% מהמחיר ששילמה או 100 ש”ח, (הנמוך מבינהם), ובהפחתת דמי משלוח של ₪35 בין אם שולמו על ידה ובין אם לא.
 5. החברה ואך ורק החברה, תהיה בעלת השיקול לעניין מצבם וטיבם של המוצרים שהוחזרו.
 6. במקרים בהם כתוצאה מפעולות של ביטול עסקה, החזרת מוצרים או החלפתם, יווצר מצב בו הלקוחה עומדת בזכות כספית, תזוכה הלקוחה עד לגובה הזכות העומדת לרשותה.
 7. במקרים בהם כתוצאה מפעולה של החלפת מוצרים, יווצר מצב בו הלקוחה עומדת בחובה כספית, יסופקו המוצרים אך ורק לאחר תשלום החובה.
 8. זיכוי כספי כלשהו יבוצע אך ורק לאמצעי התשלום בו השתמשה הלקוחה כדי לבצע את ההזמנה שלגביה הועמד הזיכוי. לוח הזמנים לקבלת הזיכוי לאמצעי התשלום תלוי בחברה הסולקת את אותו אמצעי.
 9. במקרה ובו ביחד עם מוצר מוחזר סופק גם מוצר נוסף במתנה, ואותה מתנה לא הוחזרה, תחויב הלקוחה במלוא שווי המתנה. אם לאחר פעולת ההחזרה הועמד זיכוי לזכות הלקוחה, ינוכה שווי המתנה מסכום הזיכוי.
 10. במקרה ובו בעבור רכישת מוצר מוחזר ניתנה הנחה לקניית מוצר נוסף, והמוצר הנוסף לא הוחזר, תחויה הלקוחה בסכום ההנחה שקיבלה. אם לאחר פעולת ההחזרה הועמד זיכוי לזכות הלקוחה, ינוכה שווי ההנחה מסכום הזיכוי.
 11. זיכוי כספי להזמנה ששולמה באמצעי תשלום אשר אינו מאפשר החזר יבוצע בצורה של כרטיס מתנה לרכישה באתר בלבד.
 12. החזרת המוצרים אל החברה לאחר שנשלחו תעשה על ידי הלקוחה והיא זה שתישא בעלותה.
 13. החזרת המוצרים תעשה אך ורק בליווי של חשבונית רכישה או פתק החלפה על מנת לוודא שאכן נרכשו מהחברה.
 14. החברה לא תאפשר החזרות או החלפות של מוצרים, גם אם הם מוצריה שיוצרו על ידה, במידה ונרכשו אצל צד שלישי.

קבלת המוצרים

 1. החברה מאפשרת ללקוחות לקבלת את המוצרים באמצעות משלוח או באמצעות איסוף עצמי ממשרדיה.
 2. משלוח המוצרים שהוזמנו באתר יתבצע באמצעות חברת שליחויות כפי שצויין בעת ביצוע ההזמנה.
 3. ההזמנות נשלחות באמצעות חברת שליחויות אשר באפשרותה לספק לרוב חלקי הארץ בתוך עד 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. במידה ובוצעה הזמנה ליישוב מרוחק או ליישוב מעבר לקו הירוק, לא תוכל החברה להתחייב למסגרת זמן האספקה האמורה.
 4. במידה ותבוצע הזמנה לכתובת אשר אין באפשרות חברת השליחויות לספק את המוצרים אליה, יבוצע תיאום טלפוני עם הלקוחה.
 5. החברה לא תהיה אחראית על עיכובים שאינם בשליטה ובייחוד לאחר שיצאו פריטי ההזמנה את משרדי החברה.
 6. הזמנה בה צוין איסוף עצמי של המוצרים, ושלא נאספה בתוך 60 יום מתאריך ההזמנה, תחשב כהזמנה אשר סופקה.
 7. באופן כללי, החברה מאשרת הזמנות באתר לכתובות בתחומי מדינת ישראל בלבד. ניתן, בתיאום טלפוני לבצע הזמנה אל מחוץ לגבולות המדינה, וזאת בהתאם לשיקולה של החברה ולתשלום דמי משלוח בהתאם ליעד.
 8. מועדי האספקה האמורים חלים על פריטים אשר נמצאים במלאי החברה בלבד.

אופי המוצרים

 1. תמונות הפריטים באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הפריטים המצולמים לבין הפריטים המסופקים.
 2. פריטי סאשה עשויים להכיל, אך לא חייבים, מגוון מתכות בינהן גם מתכות יקרות לרבות כסף וזהב אמיתיים. פריט העשוי או מצופה מתכת יקרה – יהיה הדבר מצוין בתיאור של אותו פריט. לא צויין כי הפריט מכיל מתכת יקרה באופן חד משמעי – הפריט אינו מכיל מתכת יקרה.
 3. המילה ‘גוון’ המצוייה בתיאורי חלק מהפריטים מצביעה על צבע הפריט בלבד ולא על המתכת אותה הוא מכיל.
 4. התכשיטים הנמכרים באתר אינם מכילים ניקל ואינם מכילים עופרת.

אחריות על המוצרים הנמכרים באתר

 1. תכשיטי סאשה, הכוללים שרשאות, תליונים, צמידים וטבעות בלבד, נמכרים ביחד עם אחריות יצרן לציפויים למשך 8 חודשים מיום הקניה.
 2. אם ימצא במוצר פגם אשר הינו כתוצאה משימוש סביר, הוא יתוקן או יוחלף (לפי שיקולה הבלעדי של החברה) במסגרת האחריות.
 3. האחריות אינה תקפה במקרים של נזק שנגרם על ידי שימוש בלתי סביר, מגע עם מים ו/או אלכוהול ו/או אציטון ו/או נוזלים אחרים העלולים לפגום במוצר, קרעים או שברים שנגרמו משימוש פזיז, גניבה, אובדן, או כל פעילות אחרת אשר אינה עולה בקנה אחד עם המטרה לשמה יוצר המוצר.
 4. שירות מסוג כלשהו ינתן אך ורק כנגד הצגת חשבונית הקניה.
 5. טיפול במוצרי החברה על ידי מי שאינו מורשה מטעם החברה ישחרר את החברה מאחריות כלשהי למוצר ו/או מהחובה לתת שירות בעבורו.
 6. במידה והתכשיט אינו ניתן לתיקון או אזל מהמלאי או בשל כל סיבה אחרת, החברה רשאית אך אינה מחויבת להציע תכשיט אחר בתוספת תשלום.

אחריות לתוצאות שימוש באתר

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. טעות לעולם חוזרת. החברה לא תחויב במידה ונפלה טעות בתיאור הפריט באתר.
 3. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערכם של המוצרים שנמכרו וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 4. השימוש במוצרים הנמכרים הינו אך ורק בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה, והחברה לא תהיה אחראית לשימוש שביצעה לקוחה בניגוד להוראות אלו.
 5. החברה לא תישא באחריות לגבי עיכוב באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים אשר אינם בשליטתה לרבות תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכות מחשוב ו/או טלפוניה.

מדיניות הפרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של האתר מפורטת במסמך נוסף אך הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 2. מסמך מדיניות הפרטיות נמצא בכתובת https://il.sashas-mind.com/מדיניות-הפרטיות/.

קניין רוחני

 1. השמות ‘סאשה’, ‘סאשה’ס’, ‘סאשה’ס סטייט אוף מיינד’, ‘סאשה’ס פרימיום ספא’, בעברית ובאנגלית הינם סימני מסחר של החברה.
 2. סמלילי ‘סאשה’ס סטייט אוף מיינד’, ‘סאשה’ס פרימיום ספא’, וסמליל הכתר והיונים הינם סימני מסחר של החברה.
 3. הפריטים המוצגים והנמכרים באתר לרבות אמצעי אריזתם, חומרים גרפיים המוצגים באתר, תכנים טקסטואליים המשמשים באתר, וכל מדיה אחרת המוצגת באתר הינם מוגנים בחוקי זכויות יוצרים.
 4. זכויות היוצרים בפריטים המיוצרים על ידי החברה או בעבורה, וכל מדיה המופקת על ידי החברה או בעבורה, שייכות לחברה.
 5. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של החברה מבלי לקבל הסכמתה מראש ובכתב.

מבצעים

הנחה למנויות הניוזלטר

הנרשמות לקבלת עדכונים מאת החברה באמצעות טופס ההרשמה המצוי בתחתית חלק מעמודי האתר מקבלות בדואר אלקטרוני קוד קופון המעניק הנחה של 10% בעת ביצוע הזמנות באתר.

תוקף קוד הקופון הוא עד להודעה חדשה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הזכאות להנחה במידה ותחליט הלקוחה לבטל את המינוי לניוזלטר או בנסיבות אחרות.

ההנחה חלה אך ורק במעמד ביצוע ההזמנה ובכל מקרה אינה חלה בדיעבד.