מדיניות הפרטיות

מסמך זה מפרט את מדיניות שמירת פרטיות המשתמשים באתר il.sashas-mind.com. מדיניות זו חלה אך ורק על המידע הנאסף על ידי אתר אינטרנט זה. במסמך זה ניתן למצוא:
איזה מידע המאפשר זיהוי אישי נאסף מהמשתמשות בזמן השימוש באתר, איזה שימוש נעשה בו, ועם אילו גורמים הוא ישותף.
איזה מידע אחר נאסף מהמשתמשות בזמן השימוש באתר, איזה שימוש נעשה בו, ועם איו גורמים הוא ישותף.
אילו אפשרויות עומדות בפני המשתמשות באתר בנוגע לשימוש שנעשה במידע שנאסף מהן.
אמצעי האבטחה המונעים שימוש לרעה במידע הנאסף.
מסמך זה כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות אך הוא פונה לשני המינים.

הגדרות

להלן הגדרות למונחים המופיעים במסמך:

החברה – חברת ר. לויתן 2009 ח.פ. 514249440.
האתר – אתר האינטרנט המשמש את החברה למכירות ואשר נמצא בכתובת il.sashas-mind.com.
המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
כתובת למשלוח – הכתובת שנמסרה דרך האתר או הטלפון כיעד לשליחת הסחורה.
שימוש באתר – כל סוג של שימוש באתר, בין אם למטרת דפדוף, ביצוע רכישה, או כל מטרה אחרת.
לקוח/לקוחה – כל אדם העושה שימוש באתר, בין אם לביצוע הזמנה, דפדוף, או שימוש אחר.

איסוף, שימוש, ושיתוף מידע

החברה הינה הבעלים הבלעדיים של המידע הנאסף על ידי בעת שימוש באתר זה.
מידע המאפשר זיהוי אישי של משתמשת ניתן לאיסוף אך ורק בתנאי והמשתמשת מסרה את המידע מרצונה האישי באמצעות הטפסים השונים באתר, דואר אלקטרוני, ו/או בשיחה טלפונית.
החברה תשתמש במידע על מנת לענות למשתמשות על פנייתן, להציע עזרה בהשלמת הזמנה למשתמשת שביקרה באתר, להשלים משלוח של הזמנה שבוצעה באתר, להודיע למשתמשות על עדכונים למצב הזמנתן, להודיע למשתמשות על חדשות החברה במידה והביעו עניין, ולמטרות שיווקיות.
החברה לא תמכור את המידע הנאסף לצד שלישי, למעט במקרה בו תימכר או תמוזג חלק או כלל פעילותה העסקית עם צד שלישי.
החברה לא תשתף את המידע עם צד שלישי, למעט במקרים הכרחיים בהם אותו צד שלישי מבצע פעילות עסקית עבור החברה, לדוגמא חברת כרטיס אשראי לביצוע תשלום או חברת משלוחים לאספקת המוצרים, במקרים בהם צד שלישי נדרש על מנת לבצע עיבוד וניתוח של המידע, ובמקרים בהם צד שלישי יבצע פעילות שיווקית עבור החברה ועבור החברה בלבד.
החברה תעשה שימוש במידע בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח-2008.

הרשמה

על מנת לבצע חלק מהפעולות באתר זה, לדוגמא מעקב אחר מצב הזמנה, נדרשת המשתמשת ראשית להרשם ולפתוח חשבון.
בעת פתיחת חשבון תדרש המשתמשת להזין פרטים אישיים שונים כגון שם, כתובת פיזית, כתובת דואר אלקטרוני, וכדומה.
בנפרד מהרשמה לחשבון, באפשרות לקוחה להרשם לעדכונים מאת החברה באמצעות טפסים שונים באתר.
דיוור העדכונים יעשה בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח-2008.
על מנת להרשם לעדכונים, על הלקוחה לספק לפחות כתובת דואר אלקטרונית.
לקוחות אשר הביעו עניין בעבר ואשר אינן מעוניינות עוד בקבלת חדשות ו/או עדכונים יכולות לבקש את הסרתן מרשימות הדיוור. יובהר כי ייתכן והחברה תשתמש במספר רשימות דיוור שונות ונפרדות ובאחריות הלקוחה להסיר עצמה מכל אחת ואחת מרשימות אלו בנפרד. כמו כן, בהתאם לטבעם של מסעות פרסום, אין לחברה יכולת לבצע הסרה מיידית, ועל כן יתכן כי לקוחה שדרשה את הסרתה תמשיך ותקבל פניות שכבר תוכננו והוזנו, במספר הימים הסמוכים לתאריך בקשתה.

הזמנה

במהלך ביצוע הזמנה באתר, בין אם בחרה הלקוחה לפתוח חשבון או לא, תדרש הלקוחה גם כן להזין פרטים אישיים שונים כגון שם, כתובת פיזית, כתובת דואר אלקטרוני, וכדומה.

עוגיות ואמצעי שמירת נתונים

האתר משתמש בטכנולוגית עוגיות (‘cookies’ בלעז), אשר הינן פיסות מידע הנשמרות על המכשיר באמצעותו השתמשה הלקוחה באתר.
עוגיות מאפשרות בין היתר להתאים את חווית הגלישה באתר למשתמשת, להתחבר לחשבון באתר, לשמור מידע על פעולות שביצעה כגון הכנסת מוצרים לסל הקניות, להבין את אופי תנועת המשתמשות באתר, ולבצע פעילות שיווקית ופרסומית.
עוגיות המשמשות להבנת תנועת המשתמשות ולביצוע פעולות שיווקיות אינן מקושרות למידע המאפשר זיהוי אישי במסד הנתונים של האתר.
עוגיות המשמשות להתאמת חווית הגלישה ולהתחברות לחשבון באתר עשויות להיות מקושרות למידע המאפשר זיהוי אישי במסד הנתונים של האתר.
האתר משתמש בשירותי ספק צד שלישי אינטרנטיים על מנת להעשיר את חווית הגלישה, על מנת להבין את תנועת המשתמשים, ועל מנת לבצע פעילות שיווקית. שירותי צד שלישי עלולים להותיר במכשיר המשתמשת עוגיות גם הם. ספקי צד שלישי עשויים להשתמש בטכנולוגיות נוספות על עוגיות על מנת לאסוף ולאגור מידע.
לחברה אין שום שליטה על או גישה למידע זה, איסופו, ושיתופו, המתבצעים על ידי ספקי שירות אלו. כמו כן, אין לחברה שליטה על מדיניות הפרטיות של ספקים אלו.
ספקי צד שלישי עלולים להשתמש במידע הנאסף על ידם בין היתר למטרות אנליזה סטטיסטית, ולמטרות שיווק ופרסום.
החברה מעודדת לקוחות המעוניינות להבין איזה מידע נאסף על ידי ספקי צד שלישי, איזה שימוש נעשה בו, וכיצד הוא משותף, לקרוא את גם את מסמכי מדיניות הפרטיות של אותם ספקים, המפורטים להלן:
גוגל
פייסבוק
code.jquery.com
Zopim

קישורים

אתר זה כולל קישורים לאתרים חיצוניים בבעלות אחרת וחיצונית לחברה.
לאתר חיצוני יכול שתהיה, אך לא בהכרח, מדיניות פרטיות משל עצמו, החלה בעת הביקור בו.
לחברה אין שום שליטה על איסוף המידע על ידי אף אתר חיצוני אשר אינו בבעלותה, או על מדיניות הפרטיות של אותו אתר.

אבטחת מידע

השימוש באתר מתבצע על גבי תקשורת נתונים מוצפנת בטכנולוגית SSL.
הגישה למידע הנאסף על ידי החברה מתאפשרת אך ורק לעובדי החברה ולספקים המספקים שירות עבור החברה.
החברה, בשום פנים ואופן, אינה שומרת במחשביה מספרי כרטיס אשראי המסופקים באמצעות טופס ההזמנה באתר.

אפשרויות

לקוחות המעוניינות למזער את כמות המידע הנאספת תוך כדי שימוש באתר זה, ולהקטין את השימוש הנעשה במידע הנאסף למרות שיווק ופרסום יכולות לבקש זאת על ידי כניסה לקישורים הבאים:
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.eu